Hlavná stránka
Pozri nové menu Život SBD III
» Aktuality (správy) » Hospodárske výsledky

 

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SBD III Košice

Naše SBD III Košice spravuje obytné domy s trhovou hodnotou

6 265 856 751 Sk

Ekonomický ukazavateľ Rok 2012 [€] Rok 2013 [€] Rok 2014 [€]
Ročný tok finančných prostriedkov 240 818 788    240 346 777 240 393 483
Náklady 1 800 120 1 770 001 2 497 378
Výnosy 1 816 091  1 775 235 2 544 013
Hospodársky výsledok +15 972 + 5 234 + 46 635

     
 

Ekonomický ukazavateľ Rok 2015 [€] Rok2016 [€] Rok2017 [€]
Trhová hodnota spravovaného majetku  240 393 483  240 393 483  241 893 483
Náklady 1 588 287 3 697 288 1 432 031
Výnosy 1 589 326  3 702 856 1 498 871
Hospodársky výsledok + 1 039 + 5 568 +66 840
  Hore    |    Webmaster