Hlavná stránka
Pozri nové menu Život SBD III
» Aktuality (správy) » Hospodárske výsledky

 

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SBD III Košice

Naše SBD III Košice spravuje obytné domy s trhovou hodnotou

6 265 856 751 Sk     
 

Ekonomický ukazavateľ Rok 2016 [€] Rok2017 [€] Rok2018 [€]
Trhová hodnota spravovaného majetku  240 393 483  240 393 483  241 893 483
Náklady 3 697 288 1 432 031 1 306 308
Výnosy 3 702 856 1 498 871 1 307 378
Hospodársky výsledok + 5 568 +66 840 +1 070
  Hore    |    Webmaster