Hlavná stránka
�� Aktuality (spr��vy) �� Hospod��rske v��sledky

 

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SBD III Košice

Naše SBD III Košice spravuje obytné domy s trhovou hodnotou

6 265 856 751 Sk     
 

Ekonomický ukazavateľ Rok 2018 [€] Rok2019 [€] Rok2020 [€]
Trhová hodnota spravovaného majetku  241 893 483  241 893 483  240 516 277
Náklady 1 306 308 1 298 206 1 231 094
Výnosy 1 307 378 1 298 305 1 231 053
Hospodársky výsledok +1 070 +99 +41
  Hore    |    Webmaster